Política de Privacitat

  1. Prats.cat informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i la confidencialitat i seguretat de les dades, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades i els riscos als quals estan exposades.
  2. Els serveis, accés als continguts i oferta de productes d’aquesta web estan exclusivament dirigits a majors de 14 anys, per la qual cosa, qualsevol persona que entregui les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, quedant prohibit l’ús de prats.cat i l’entrega de dades personals a persones menors d’aquesta edat.
  3. Prats.cat tractarà les dades de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Miquel Àngel Prats amb DNI 38106015Y i domicili social situat a Carrer Mallorca 509 Barcelona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment de la normativa vigent, Prats.cat informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat. Així mateix, us informem que tractarem les vostres dades conforme a l’existència del vostre consentiment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Prats.cat informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Prats.cat es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes siguin suprimides o rectificades sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic miquelpf(at)blanquerna.url.edu

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

  1. Les dades de caràcter personal que es facilitin en la Web quedaran registrades en un fitxer titularitat de Prats.cat, degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.
  2. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Prats.cat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè, en tot moment, responguin a la seva situació actual.
  3. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Prats.cat utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui’ns a miquelpf(at)blanquerna.url.edu

Darrera revisió: 20 de febrer de 2024